სერვისი

შიდა და გარე სივრცეების დეზინფექცია ევროპული პრეპარატებით.

ვიყენებთ ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის საქართველოში რეგისტრირებულ პრეპარატებს, ინსტრუქციების ყველა ნორმის მკაცრი დაცვით. ვმოქმედებთ ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების მიხედვით.

ჩვენ მიერ დეზინფექციისათვის გამოყენებული პრეპარატები არის 100%–ით ორგანული, ბიოდაშლადი, არა ტოქსიკური, არა ალერგიული, საფრთხეს არ უქმნის ადამიანის და ცხოველის ჯანმრთელობას და მათი გამოყენება დაშვებულია დახურულ სივრცეებშიც.

ასევე, საქართველოში მხოლოდ ჩვენ ვაწარმოეთ ჰაერისა და წყლის დეზინფექცია–სტერილიზაციას ოზონის გენერატორით.

ჰაერისა და წყლის დეზინფექცია და სტერილიზაცია ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით.

ოზონიზაცია - ულტრათანამედროვე სანიტარიზაცია და დეზინფექცია ოზონის აირის გამოყენებით. ოზონი ძირითადათ მიიღება ბუნებაში ჭექაქუხილის შედეგად, მაგრამ არსებობს მისი ლაბორატორიულად მიღების ხერხი ოზონის გენერატორით, რომელიც ჰაერში არსებულ ჟანგბადს გარდაქმნის ოზონად.

ოზონიზაციის პრიორიტეტულობა:

(ოზონი არის აირი და მისი შეღწევადობა სითხისაგან განსხვავებით ნებისმიერ სივრცეში არის 100% - ით შესაძლებელი).

ოზონი ანადგურებს ყველა ცნობილ მიკროორგანიზმებს, ვირუსებს, სპორებს, ბაქტერიებს, სოკოს, და სხვა.

ბუნებაში არ არსებობს ოზონმედეგი მიკრობები.

ოზონი სტერილურს ხდის ნებისმიერ ზედაპირს და სითხეს.

ოზონი მოქმედებს ძალიან სწრაფად, თითქმის წამიერად.

ოზონი აქრობს ნებისმიერ უსიამოვნო სუნს.

ოზონი არ ტოვებს სუნს და რამოდენიმე წუთში ისევ ჟანგბადად გარდაიქმნება.

ოზონი სითხეს და პროდუქტს უნარჩუნებს სასარგებლო ნივთიერებებს და არ უცვლის ქიმიურ სტრუქტურას.

ოზონი 3000 ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე ნებისმიერი დეზინფექტანტი.

ოზონიზაცია გამოიყენება ნებისმიერ სფეროში:

(საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სამედიცინო დაწესებულებები, სასტუმროები, რესტორნები, კაფე-ბარები, ოფისები, საწყობები, მარკეტები, სარდაფები, კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა და ა.შ.)

ჰაერის და სითხის სანიტარიზაცია, დეზინფექცია, სტერილიზაცია.

გამჯდარი სუნის გასაქრობად.

ობის და სოკოს სპორების მოსაცილებლად.

მალფუჭებადი პროდუქტის შენახვის ვადის გასაზრდელად.

ქსოვილების სტერილიზაციისათვის.

მავნებლების, მწერების და პარაზიტების წინააღმდეგ.

რა არის ოზონი:

ოზონი არის ბუნებრივი გაზი, რომელიც წარმოიქმნება ჟანგ-ბადის ატომებიდან. ჟანგბადის მოლეკულა შედგება ჟანგბადის 2 ატომისგან. ეს ჟანგბადის მოლეკულები ატომებში იშლება ჭექა-ქუხილის დროს ან მზისგან ულტრაიისფერი შუქის ზემო-ქმედებით. ჟანგბადის ერთჯერადი ატომები უბრალოდ ვერ არსებობენ და მომენტალურად გარდაიქმნებიან დი-ატომურ ჟანგბადის მოლეკულებში გადაბრუნების გარეშე. ამ რეკომ-ბინაციის ეტაპზე ზოგიერთი ატომები გარდაიქმნებიან თავი-სუფლად შეკრული ტრი-ატომურ ჟანგბადით. ამ ახალ მოლე-კულას ეწოდება ოზონი ან O3.

ოზონი არის ჟანგბადის ძალიან აქტიური, ალოტროპიული ფორმა. ნორმალურ ტემპერატურაზე ეს არის ღია ცისფერი გაზი, ხასიათდება მკვეთრი სუნით (იგი იგრძნობა კონცენტრაციით 0.015 მგ / მ3 ჰაერში). თხევად ფაზაში ოზონი არის ინდიგო-ცისფერი და მყარი - მკვრივი მეწამულ-მოლურჯო ფერის. ოზონი წარმოიქმნება ჟანგბადისგან რის დროსაც შთანთქავს სითბოს და პირიქით თუ იშლება და გარდაიქმნება ჟანგბადად, უზრუნველყოფს სითბოს გამოყოფას (წვის მსგავსად).

ოზონი ტოქსიკურია ადამიანისთვის, ცხოველებისთვის და მცენარეებისთვის. ოზონის მცირე კონცენტრაცია ჰაერში ქმნის სიახლის შეგრძნებას, ოზონის კონცენტრაციით ჰაერის ინჰალაცია 0,02 მგ / ლ-ზე მეტს იწვევს რესპირატორული გაღიზიანება, ხველა, ღებინება, თავბრუსხვევა და დაღლილობა.

ოზონის დაბალი დოზების გამოვლინებას აქვს პროფილაქტიკური და თერაპიული მოქმედებები და აქტიურად გამოიყენება მედიცინაში - ძირითადად დერმატოლოგიასა და კოსმეტოლოგიაში, ასევე ოზონოთერაპია გამოირჩევა თვისებით შეამციროს ვირუსების აქტივობა ადამიანის ორგანიზმში. ბაქტერიების მოკვლის დიდი უნარის გარდა, ოზონს აქვს მაღალი ეფექტურობა სპორების,სოკოების,ობების,ვირუსების და კისტების და მრავალი სხვა პათოგენური მიკრობის განადგურებაში.

ოზონის გენერატორებს აქვთ ჩვეულებრივი ჰაერიდან ოზონის დამზადების შესაძლებლობა და მათ ჩვეულებრივ იყენებენ როგორც ოთახის სადეზინფექციო საშუალებად.

ოზონის ანტიპათოგენური მოქმედებები დასაბუთებულია რამდე-ნიმე ათეული წლის განმავლობაში. მისი გამანადგურებელი მოქმედება ბაქტერიების, ვირუსების, სოკოების და პროტო-ზოების მრავალ სახეობებზე, ოზონის გამოყენების საფუძველს წარმოადგენს მისი მზარდი გამოყენება ქალაქებში, წყალ-მომარაგების დეზინფექციისთვის.

როგორც წესი, ვირუსები მცირე, დამოუკიდებელი ნაწილაკებია, და მათი გარსი შედგება კრისტალებისა და მაკრომოლეკულებისგან. ბაქტერიებისგან განსხვავებით, ისინი მრავლდებიან მხოლოდ მასპინძელ უჯრედში. ოზონი ანადგურებს ვირუსებს ცილის ქურთუკის საშუალებით ნუკლეინის მჟავას ბირთვში გავრცელებით, რის შედეგადაც ვირუსული რნმ – ის დაზიანება ხდება. უფრო მაღალი კონცენტრაციის დროს ოზონი ანადგურებს კაფსულის ან ექსტერიერის ცილის გარსს დაჟანგვით.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვაშლიჯვარი, მე-7 ბ კორპუსი

599 23 63 30; 577 11 26 88

info@ymed.ge

ორშაბათი - კვირა: 10:00 - დან 18:00 - მდე

© 2020 YMED